BQL hoạt động offline thực hiện. Khi nguồn duy trì server hết mới sử dụng tới khoản này.
- Quảng cáo Ambient hiện ra ở góc màn hình mỗi khi các bạn vào forum là một nguồn thu đáng kể cho forum. Các bạn có thể click vào quảng cáo mỗi khi thấy banner hiện lên, như vậy đã đóng góp một phần cho quỹ AFCVN.


________________
farasat